The Museum as Medium, Curated by Pedro de Llano and Pedro Fanego Marco, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

20.06.2008 – 21.09.2008
Group Exhibition

With: Lara Almarcegui, Monica Bonvicini, Arabella Campbell, Maria Eichhorn, Annika Eriksson, Ceal Floyer, Andrea Fraser, Luca Frei, Mario García Torres, Felix Gonzalez-Torres, Jeppe Hein, Louise Lawler, Maider López, Loreto Martínez Troncoso, Roman Ondák, Sergio Prego, Karin Sander, Tino Sehgal, Sancho Silva and Thomas Struth.

Museo de Arte Contemporánea de Vigo